Carl bij meterkast

    INSPECTIES

  •   Iedere nieuw geïnstalleerde installatie moet in zijn geheel worden geïnspecteerd en worden vastgelegd in een rapport, zoals in de NEN1010 deel 6 omschreven.
  • Op grond van de Arbo-wet moeten elektrotechnische installaties zodanig zijn ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.
  • Volgens de Arbobeleidsregels is aan deze eis voldaan als de installaties en het gebruik ervan aan met name genoemde (NEN) normen voldoen.
  • Op grond van de woningwet moeten bestaande elektrotechnische installaties voldoen aan de eisen van veiligheid voor bestaande bouw zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.
  • Ook uitbreidingen op een bestaande installatie moeten worden geïnspecteerd en vastgelegd worden zodat men kan zien wat de invloed is op de bestaande installatie.

Ook kan het zo zijn dat verzekeraars in hun polisvoorwaarden eisen dat installaties van de verzekerde periodiek worden gecontroleerd volgens bestaande normen.