Engineering
NEN1010
Besturings schema

Het gedocumenteerd hebben van de installatie is van groot belang omdat het een hulpmiddel kan zijn om snel de kortsluiting of storing te kunnen lokaliseren. Ook kan het een hulpmiddel zijn bij eventuele uitbreidingen of wijzigingen aan uw installatie.

Bij het wegvallen van de spanning krijg je te maken met een onderbroken werkvoortgang.
Met een onderbroken werkvoortgang wordt bedoeld dat de spanning is uitgevallen (als gevolg bijvoorbeeld van kortsluiting) wat weer tot gevolg heeft dat uw bedrijf stilgelegd wordt (er staat namelijk geen stroom meer op uw machines en apparatuur). Ook in huis is dat erg lastig, denk maar aan de koelkast die kan ontdooien, geen radio of tv of computer die het niet doet.
Wij kunnen in ons CAD systeem de benodigde installatie tekeningen of schema’s voor u verzorgen.
Ook kan het zijn dat u dergelijke documenten dient te hebben als gevolg van de ARBO-wet of dat deze worden gewenst door de NEN1010 (rubriek 514.5, daarin staat: “algemeen geldt dat van installaties, waarin meer dan 1 schakel en verdeelinrichting voorkomt, een duidelijk en zoveel mogelijk bijgewerkt grondschema van de hoofdstroomverdeling aanwezig moet zijn. Tevens dient een installatieschema aanwezig te zijn”.
U kunt deze tekeningen elektronisch (via de email) of via hard-copy’s aangeleverd krijgen.
Boven ziet u een voorbeeldtekening van een besturingsschema.